Funktionsoversigt

Herunder ser du et overblik over
de funktioner som Hubhus tilbyder

CRM

Kundekartotek

Med det indbyggede kundekartotek, har virksomheden et fuldt overblik over alle deres kunder, og hvilke aktiviteter der har været historisk.

Office 365 integration

Med vores Office 365 Kalender integration er det muligt at lade ens kunder booke et møde med virksomhedens medarbejdere gennem jeres hjemmeside. Der kan naturligvis kun bookes på mulige tidspunkter, og vi tager endda højde for kørsel mellem møder.

Kunde aktiviteter

Få hurtigt og nemt skabt kundeaktiviteter ud til de relevante kunder. Det kan være ud fra deres købshistorik, eller andre aktiviteter som de har reageret positivt på.

Leadshåndtering

Håndtér leads ordentligt og systematisk for at gøre dem til kommende kunder. Hubhus sikrer en ensartet håndtering, så alle kommende kunder får en god kundeoplevelse.

Læs mere her

Formularer

Byg hurtigt formularer

Med det indbyggede formularværktøj er det hurtigt og nemt at bygge en ny formular og embedde den på jeres hjemmeside.

Dashboard

Du kan udstille et Dashboard som indeholder nøgletallene fra din formular. Det kan være antal gange den er blevet udfyldt, om der er booket møder m.v.

Læs mere her

Tilpas til jeres brand

Det er ikke nødvendigt at kunne kode for at bruge vores formularer. Men med de rette kompetencer har I adgang til HTML og CSS, som gør at I har frie hænder til styling.


Automatisering

Skalerbare Workflow Automations

Byg alle de workflows som passer til jeres virksomhed.

Læs mere her

Ensartet kundehåndtering

Med automation sikres det at alle kunder får samme serviceniveau. Der er ingen som bliver glemt, eller noget der falder ned mellem to stole.

Læs mere her

Trigger & Action baseret

Det er muligt at opsætte “triggere” som holder øje med en given handling en bruger kan have. Når denne handling sker, kan I opsætte alle de actions i ønsker. Det kan være send SMS, e-mail, brevpost eller andet.

Læs mere her

Markedsføring

E-mail

Med indbygget e-mail funktion er det muligt at sende personaliseret mail indhold til dine kunder og kollegaer.

SMS

Det er muligt at sende personlige SMS’er til ens kunder, f.eks på opfølgning af tilbud.

Brevpost

Som en af de få, har vi mulighed for at sende brevpost ud i samarbejde med Intermail A/S. Det kan både være personlige breve, men også masseudsendelser.

Telemarketing

Vi har indbygget Twillio som telefon system i Hubhus. Det betyder at ønsker I at benytte Hubhus til telemarketing system, og lave masse kontakt via telefon, kan den indbyggede telefon benyttes.

Sociale medier

I kan integrere jeres pixels fra sociale medier direkte i Hubhus. På den måde kan der laves målgrupper direkte ud mod dem, som har haft en given aktivitet i Hubhus.

Dashboard

Det er nemt at opsætte det indbyggede Dashboard i Hubhus, så I kan få overblikket over hvilke aktivitet der sker på jeres kunder i Hubhus.

Læs mere her

Salg

Tilbud

Hubhus kan levere virksomhedens tilbud digitalt. Fordelen er at der kan opsættes knapper som: “Accepter tilbud” og/eller “Ønsker kontakt”.

På den måde er det nemt for kunderne at acceptere et tilbud.

Læs mere her

Automatisk opfølgning

Der kan indsættes en automatisk opfølgningsplan på alle tilbud.

Det betyder, at hvis en medarbejder ikke selv får fulgt op, følger Hubhus selv op på kunden, helt automatisk. Det øger salget.

Læs mere her

Dashboard

Få et overblik over hvilke medarbejdere som genererer flest tilbud, ordre m.v.

Det er et godt styringsværktøj til at se hvad man kan forvente at få af ordre ude i fremtiden.

Læs mere her

Kommunikation

Ensartet kommunikation

Med skræddersyede e-mail og SMS skabeloner kan der sikres en ensartet kommunikation til alle kunderne.

Læs mere her

Automatisk kommunikation

Du bestemmer 100% hvad og hvornår der skal kommunikeres til kunderne.

F.eks. når en ordre er udført, så ønsker man måske at Hubhus sender en besked til kunden der beder om at anbefale ens virksomhed på Trustpilot eller Facebook.

Læs mere her

Modtag SMS fra kunder

Med Hubhus indbyggede SMS platform kan virksomheden modtage SMS’er, som Hubhus konverterer til e-mail. På den måde bliver det nemt at håndtere indkommende SMS’er til jeres virksomhed.


Leadhåndtering

Leads på tværs af kanaler

Lad Hubhus opbevare listen med alle jeres leads fra forskellige kilder. Det giver overblik og sikrer en ensartet professionel håndtering.

Håndter leads

Byg statusser som kan sættes på alle jeres leads. På den måde ved I hvilke der er håndteret, hvordan de er håndteret, og hvilke der mangler at håndteres. Så er I sikre på, at I får kontaktet alle jeres leads.

Berig leads

Berig leads med eksterne data. Det kan være fra tinglysning.dk, 118.dk eller andre


Telefoni

Ring direkte fra Hubhus

Med den indbyggede browser telefon kan brugere ringe direkte fra Hubhus.

Det er muligt at optage samtaler til senere træning og undervisning.

Play funktion

I Hubhus er der en playfunktion, som gør at I kan have flere medarbejdere der arbejder på den samme ringeliste, uden at der er to personer der ringer til den samme.

Send automatisk E-mail og SMS

Opsæt Hubhus til at systemet automatisk sender en e-mail og/eller SMS til kunderne, ved forgæves opkald.

E-mail og SMS-skabeloner

Skal der sendes yderligere salgsmateriale eller information til en kunde, kan dette afsendes med et museklik, så det er muligt at bruge tiden på de personlige samtaler.

Kalender

Integrationer

Med vores kalender integration til Office 365, kan alle aftaler der laves i Hubhus synkroniseres med Outlook.

Læs mere her

Ressourceplanlægning

Planlæg og optimer jeres ressourcer optimalt i kalenderen.

Med Hubhus indbyggede logistik system sikres det at medarbejderen kan nå fra a til b, og aftaler overholdes.

Læs mere her

Adviser kunder automatisk

Sæt automation på jeres bookinger, på den måde kan kalenderen helt automatisk advisere deltagere på et event, så alle er synkroniseret omkring dato og tidspunkt.

Læs mere her

Tjeklister

Ubegrænsede tjeklister

Opret skræddersyede tjeklister som kan benyttes i jeres kundeflows.

Det kan være en tjekliste, der skal udfyldes af jeres medarbejdere eller af kunderne.

Kvalitetssikring

En tjekliste kan være med til at kvalitetssikre jeres arbejde.

Det kan sættes op, at tjeklisten skal udfyldes før arbejdet kan fortsætte, så man sikrer at intet glemmes.

Giv kunden indsigt

Vis kunderne at I har styr på informationerne, og del jeres tjekliste med dem, hvis I vil.

Billeddokumentation og filer

Billeddokumentation

Gem billeddokumentation i Hubhus. Det kan være kvalitetssikring, tegninger, m.v. Billeder kan tages og uploades fra mobil.

Det er også muligt at indscanne tegninger, ved at tage et billede og uploade i Hubhus.

I kan tegne markeringer på billedet direkte i Hubhus.

Modtag dokumentation

Det er muligt at lade kunderne uploade billeddokumentation til Hubhus. Det kan være ved serviceopgaver, hvor det giver jer indsigt i den serviceopgave I skal ud og udføre.

Dokumenter

Det er muligt at gemme forskellige former for dokumenter i Hubhus. Det kan være tegninger i PDF, korrespondance fra mails m.v.


Dashboard

Vis nøgletal

Med det indbyggede Dashboard system, kan I nemt opsætte visuelle nøgletal som er vigtige for jer.

Læs mere her

Det der vigtigt for jer

Opsæt selv jeres Dashboard så det passer til jeres virksomhed.

Læs mere her

Mål hvad som helst

I kan opsætte så i kan få et overblik over antal kontaktede kunder, møder der er booket, møder der skal afholdes – opsæt lige præcis det der er vigtigt for jer.

Læs mere her

Berig data

Hvad er databerigelse

Databerigelse er når en ekstern kilde bidrager med information, til det datasæt i allerede har.

Det kan være hvis I har en adresse, så kan der beriges med BBR data, så det er muligt at se hvor mange m2 bolig der er på adressen.

Overvåg data

Det er muligt at overvåge data automatisk. Eksempelvis hvis en adresse får tinglyst et nyt lån, eller en bil skifter forsikringsselskab, så kan Hubhus sende en besked herom.

Alle former for data

Hubhus er bygget så der kan beriges med data fra flere kilder, det kan være data omkring virksomheder, adresser eller biler.

Kundeundersøgelser

NPS

NPS står for Net Promoter Score, og er en spørgeramme hvor kunden spørges om de vil anbefale en virksomhed til en ven eller kollega, på skalaen 0 til 10

Kunderejsen

Det er muligt at lave kundeundersøgelser flere steder på kunderejsen, for at se hvor det er muligt at optimere kundernes oplevelse med virksomheden.

Hvorfor vælger kunder virksomheden?

Lav kundeundersøgelser målrettet mod de kunder som har valgt jeres virksomhed, og find ud af hvad I gør godt, så I kan gøre mere af det.

Hvorfor vælger kunder jeres virksomhed fra?

Send målrettede kundeundersøgelser direkte ud mod de kunder som har fået et tilbud, men har valgt ikke at sige ja tak.

Stil spørgsmål til kunderne

Spørg kunderne hvad I kan gøre bedre. Jeres kunder sidder inde med en stor viden, som er interessant for jer at få adgang til.


GPS Flådestyring

Flådestyring

Med det indbyggede GPS flådestyring’s system, er det muligt at overvåge alle virksomhedens biler, maskiner m.v.

Læs mere her

Optimereret ordrestyring

Med de indbyggede integrationer er det muligt at se hvor langt tid en bil har været på en given opgave, til enhver tid.

Læs mere her

Kvalitetssikring

Brug den indbyggede GPS til at lave kvalitetssikring, og sikre at timeregistrering, udfakturering til kunder stemmer overens.

Læs mere her

Klar til at komme igang?

Få en gratis introduktion til hubhus, hvor vores professionelle forretningsudvikler vil drøfte hvordan hubhus kan være med til at løfte jeres forretning.

Hubhus Academy

  • I stedet for manualer, har vi bygget Hubhus Academy, som er videoundervisning til alle vores brugere, så det er hurtigt og nemt at komme igang med brugen af Hubhus.

Kontakt Hubhus

© Hubhus ApS, Vesterbrogade 39, 1. sal, 1620 København V, Danmark