10 august, 2022

Nye funktioner i hubhus · August 2022

10 august, 2022

 

 

 
Hubhus
 

Sidste gang fik vi en masse positiv feedback på vores udsendelse, og det vil jeg lige starte med at sige mange tak for. Alle nyhederne bliver nu lagt op på vores blog sektion på hjemmesiden, så hvis du gik glip af noget kan du altid læse dem igen her: https://hubhus.com/blog

Samtidig vil vi gerne sige mange tak for de super gode anmeldelser på Trustpilot! Glemte du det sidste gang får I den lige igen 🙂

Anmeld os på Trustpilot
 
 

UDGIVELSER AUGUST 2022

 

Ruteoptimering
”The Travelling Salesman Problem”

Det er nu muligt at minimere kørsel yderligere og pakke kalenderen endnu mere optimalt.

Ruteoptimering finder den optimale rækkefølge på alle dine bookede begivenheder for en given dag set fra et optimalt kørselsperspektiv. Funktionen giver præcise tal på, hvor mange kilometer og minutter din medarbejder kan spare i kørsel ved at rykke rundt på rækkefølgen af begivenheder på dagen – også uden rent faktisk at foretage ændringerne i kalenderen.

Denne funktion kan kombineres med e-mail og SMS notifikationer til de berørte kunder, så alle bliver informeret om eventuelle ændringer.

 

Book tid i intervaller

Bookingformularen kan nu vise ankomsttider i intervaller. F.eks. kan en kunde vælge en tid “Formiddag” eller “Eftermiddag”, men uden at vide hvornår på dagen det helt præcist bliver.

Det fungerer på den måde, at du deler arbejdsdagen op i X antal lige lange tidsintervaller og navngiver hvert interval. F.eks. hvis en arbejdsdag fra 7-16 deles op i 3 intervaller bliver hvert tidsinterval 3 timer langt: “Ankomst 7-10”, “Ankomst 10-13” eller “Ankomst 13-16”. Alle events der er placeret med et starttidspunkt i kalenderen før kl. 10 indgår da i intervallet “Ankomst 7-10”.

Booking formularen kan stadig foreslå de mest optimale tider set fra et kørselsperspektiv, idet selve begivenheden, der oprettes i kalenderen, stadig er på én bestemt medarbejder og ét bestemt tidspunkt som sædvanlig. Det er altså udelukkende i kommunikationen til kunden, at denne funktion har en indflydelse.

 

Endnu flere dato muligheder

På dashboardet er der tilføjet en række flere dato muligheder, der muliggør at sammenligne tal i dashboardet med samme periode sidste år. Faktisk er der kommet hele 37 muligheder mere:

 • This quarter

 • Last quarter

 • Previous quarter (before last)

 • Past quarter (past 3 months)

 • Past year

 • First quarter, this year

 • Second quarter, this year

 • Third quarter, this year

 • Fourth quarter, this year

 • First quarter, last year

 • Second quarter, last year

 • Third quarter, last year

 • Fourth quarter, last year

 • Same quarter, last year

 • Last quarter, year before

 • Previous quarter, year before

 • Same day of week, last week

 • Same day of same week, last year

 • Same date, last year

 • Same week, last year

 • Same month, last year

 • Last week, year before

 • Last month, year before

 • Previous week, year before

 • Previous month, year before

 • Same week, last year, to this day

 • Same month, last year, to this day

 • Same quarter, last year, to this day

 • This week (past only)

 • This month (past only)

 • This quarter (past only)

 • This year (past only)

 • This week (future only)

 • This month (future only)

 • This quarter (future only)

 • This year (future only)

 • The day after tomorrow

 

Sum af accepterede tilbud

På dashboardet er der kommet et nyt status-periode filter, der bl.a. gør det muligt at beregne tal som: “Summen af tilbud vundet denne uge”.

 

Kvalitetssikring af e-mail kommunikation

Det er nu muligt at “sample” e-mails sendt til kunder, således at en intern e-mail modtager løbende bliver BCC’et på nogle få udvalgte e-mails. Dette kan bruges til løbende at kvalitetssikre jeres e-mail kommunikation mht. design, indhold og sprog.

 

Differentier medarbejderes effektivitet i selvbook

Alle medarbejdere er ikke nødvendigvis lige hurtige om at udføre en bestemt opgave. Det er nu muligt automatisk at tage højde for dette i selvbook. Så hvis en medarbejder f.eks. er 20% hurtigere end andre medarbejdere, bliver varigheden af det bookede event gjort tilsvarende kortere i kalenderen.

 

E-conomic data i dashboards

Udtræk e-conomic relaterede informationer i hubhus dashboards.

 

Tæl kalender events med specifik status

På dashboard i “Calendar event counter” kan man filtrere baseret på status. F.eks kan du tælle alle kalender events med leads der har status “vundet” i det seneste år.

 

Event selvbooket eller booket internt?

Benyttes bookingformularen både af medarbejdere og kunder til at oprette events, har det tidligere været svært at skelne hvor mange kunder der rent faktisk har selvbooket.

Du kan nu i tabel visningen lave 3 forskellige filtre i “Booked by”:

 • Event booked by lead (i.e. not a logged in user)

  • Begivenheder bookede af kunden selv (bruger der ikke er logget ind)

 • Event created through booking form by user

  • Begivenhed booket af en bruger, via bookingformular (bruger der er logget ind)

 • Event created from anywhere by user

  • Begivenhed booket af en bruger, både bookingformular og manuelt oprettet event (bruger der er logget ind)

Samtidig er det nu muligt at tælle antallet af selvbookinger i dashboardet. Der vælges blot “self booked” under “Events were created by users” i calendar event counter.

Sidst er det også muligt at skræddersy kommunikationen til kunden baseret på om de selv har booket deres tid, og hvorvidt kunden valgte et “grønt tidspunkt” da han bookede.

 

Nye placeholders

Herunder kan ses et par nye placeholdere:

@transit: Kan beregne tid eller afstand i mellem to adresser. Dette kan f.eks. bruges til at tilpasse tiden i bookingformularen.

 • @transit_minutes[from;to]

  • Beregning af minutter mellem to lokationer.

 • @transit_meters[from;to]

  • Beregning af meter mellem to lokationer

 • @transit_kilometers[from;to]

  • Beregning af kilometer mellem to lokationer

@calc: Denne kan bruges til at lave mindre regnestykker. Det kan f.eks. være I vil lægge nogle tal sammen fra nogle felter i Hubhus og vise resultatet til kunden. Vi har lavet et lille “cheatsheet” i bunden til denne.

 • @calc[term]@endcalc

  • Lav en tal beregning se billede herunder for eksempler på brug:

 

Sidst men ikke mindst, to features som jeg har set meget frem til..


Få status e-mails med dashboard indhold

Du kan nu få en mail tilsendt på bestemte tidspunkter af døgnet med data fra dashboards. Dette opnås med “Scheduled triggers”.

 • Som chef kan du f.eks. hver dag kl. 7 få en status over gårsdagens omsætning, antal møder der har været afholdt, hvor meget der er i pipeline, osv..

 • Som booker kan du f.eks. få en status på, hvor meget ledig kapacitet der er i kalenderen på dagen eller ugen.

 • Som sælger kan du f.eks. få en oversigt over antallet af sager du burde kontakte, og hvor mange møder der er i kalenderen den pågældende dag.

 • Osv.

Denne feature er lige blevet frigivet, så vi glæder os rigtig meget til at få inputs og forslag til optimeringer.

 

Bliv notificeret når et nøgletal har en kritisk værdi

I forlængelse af den ovenstående feature, Scheduled triggers, er det nu også muligt at få en mail tilsendt, hvis et bestemt dashboard count er større eller mindre end en given værdi.

F.eks. kunne du vælge at blive adviseret på mail hvis:

 • der er over X leads, der mangler at blive kontaktet.

 • der er over Y ledige tider i kalenderen i næste uge

 • der er omsat for mindre end Z kr. den seneste uge

 • osv.

 

 

Klar til at komme igang?

Få en gratis introduktion til hubhus, hvor vores professionelle forretningsudvikler vil drøfte hvordan hubhus kan være med til at løfte jeres forretning.

Hubhus Academy

 • I stedet for manualer, har vi bygget Hubhus Academy, som er videoundervisning til alle vores brugere, så det er hurtigt og nemt at komme igang med brugen af Hubhus.

Kontakt Hubhus

© Hubhus ApS, Vesterbrogade 39, 1. sal, 1620 København V, Danmark